Az alapítvány neve: „Hajdúring” Közérdekű Közhasznú Alapítvány ( alapitvany@hajduring.hu)

Az Alapítvány megalakulásától fogva (1993.) kizárólag az Alapító Okiratban megfogalmazott közhasznú tevékenységet folytat. Ebben az időszakban a lehetőségeknek megfelelően a közrend és a közlekedésbiztonság védelmének növelése, a nevelés és oktatás, képességek fejlesztése volt a legfőbb célunk.

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról:11. § (1) Az állami oktatásban – tantervi órakereten belül – a közúti közlekedési ismereteket oktatni kell.(2) Az állami oktatásban – tantervi órakereten kívül – lehetővé kell tenni, hogy az általános iskolai tanulók a nyolcadik osztály befejezésével segédmotoros kerékpár-vezetői igazolványt, a középfokú iskolai tanulók az iskola befejezésekor személygépkocsi vezetői engedélyt szerezhessenek.1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről:17. § A közlekedés biztonságának fokozása, a közlekedési kultúra növelése, a közlekedési szabályok és a helyes közlekedési magatartásformák megismertetése érdekében rendszeressé kell tenni az erre irányuló nevelést, oktatást, felvilágosító- és propagandamunkát. 

A közlekedésbiztonság védelmének növelése érdekében a közlekedésre nevelés legmotiváltabb formáját, a járművezetői engedélyhez jutást támogatjuk főleg a diákok és az arra rászoruló emberek körében, így szinte egyedülállóan segítjük elő a Közlekedési törvényben meghatározottakat közhasznúságunk keretében. Közérdekű tájékoztatást nyújtunk mindenki számára honlapunkon és személyesen, az esetlegesen megváltozott Közlekedési törvényekkel, rendeletekkel kapcsolatban.